Όροι καί προυποθέσεις χρήσης

Το ηλεκτρονικό κατάστημα Orpheus-bio.eu δημιούργησε την παρούσα Ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της.
Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό εσείς, ο πελάτης μας, ότι πρέπει να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας και οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς.
Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την Ιστοσελίδα, τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας Ιστοσελίδας.
Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα Ιστοσελίδα.

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα Ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης Ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από την Orpheus-bio.eu, προκειμένου οι χρήστες της να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους.  
Οι πληροφορίες που συλλέγει η Orpheus-bio.eu μέσω της Ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για ποικιλία προϊόντων και να διευκολύνουν τις συναλλαγές.
Η Orpheus-bio.eu δε διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με την Orpheus-bio.eu τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του.


Ζητείται από τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας, να μας παρέχουν με προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόν(τα), να εγγραφούν στην Ιστοσελίδα μας ή και να στείλουν email στην Orpheus-bio.eu.


Η Orpheus-bio.eu έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας της.
Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα το ηλεκτρονικό κατάστημα της Orpheus-bio.eu

Η Orpheus-bio.eu επιτρέπει στους Χρήστες της να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Orpheus-bio.eu.
Η Orpheus-bio.eu δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους Χρήστες της Ιστοσελίδας της.
Συνεχώς η Orpheus-bio.eu επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την Ιστοσελίδα της, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες.

H Orpheus-bio.eu διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της Ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. της Ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφίας παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.


Accept

Το website μας χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να παρέχουμε μια μοναδική εμπειρία περιήγησης.